เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ที่ผ่านมา คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ ในการนี้ อำเภอโพนทอง ได้กำหนดสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมีพสกนิกรชาวอำเภอโพนทอง จาก 196  หมู่บ้าน 14 ตำบล ในพื้นที่อำเภอโพนทอง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่  โดยท่านคะรม  ใต้เมืองปาก  นายกอบต. นำทีมงานคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนทุกส่วน ข้าราชการ และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธี  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  ณ วัดโพธิ์ร้อยต้น  บ้านโพธิ์ร้อยต้น ตำบลโพธิ์ทอง  อำเภอโพนทอง  จังหวังหวัดร้อยเอ็ด