เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา งานป้องกัน อบต.หนองใหญ่ นายวุฒิคุณ วรชินา ได้ขอความอนุเคราะห์เรือเครื่องทางอำเภอโพนทอง จำนวน 2 ลำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เกิดภัยพิษัติอุทกภัยน้ำท่วม และกำจัดผักตบชวาที่ไหลมาตามน้ำทับถมที่นาของชาวบ้าน ทำให้เกิดความเสียหายหลายพื้น  ทางอบต. หนองใหญ่  โดยมีท่านคะรม  ใต้เมืองปาก  นายก อบต.หนองใหญ่  ท่านสมัย  มาตรภาพ รองนายกฯอบต. ท่านชัยศรี  พลเยี่ยม รองนายกฯอบต.  นายอิสระ  วงษ์ชนะ หัวหน้าสำนักงานปลัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปกครอง(อำเภอ) เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำตำบล ผู้นำชุมชน ส.อ.บ.ต. ของหมู่บ้าน และผู้มีจิตศรัทธาออกสำรวจความเสียหายจากน้ำท่วมที่นาชาวบ้านดงดิบ ม. 5  ต.หนองใหญ่ อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด เข้าช่วยเหลือผู้ประสพภัยชาวบ้านในหมู่บ้านทันที